вул.Фрунзе, 9, м.Київ, Україна, 04071
Подільський р-н, ст.м. Контрактова площа
(044) 463-74-70, academy@maritime.kiev.ua
Телефон приймальної комісії:
(044) 360-62-55; (044) 482-51-38.
Форум відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників КДАВТ

Київський народний театр-студія "Райдо"

Перелік документів для складання кандидатських іспитів


Перелік документів для складання кандидатських іспитів
1. Заява на ім’я ректора.
2. Реферат зі спеціальності.
3. Копія паспорта.
4. Копія ідентифікаційного коду.
5. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома).
6. Папка - скоросшивач, 10 файлів.
7. Квитанція про оплату кандидатських іспитів.
 

Умови складання кандидатських іспитів

Кандидатські іспити при аспірантурі Академії з філософії, іноземної мови та спеціальності складаються аспірантами Академії безкоштовно, а представниками сторонніх організацій – платно. Кандидатські іспити приймаються два рази на рік.

Особи, які бажають скласти кандидатський іспит, подають до аспірантури наступні документи:
- заява на ім’я ректора Академії;
- копія диплому про повну вищу освіту;
- копія квитанції про оплату кандидатського іспиту;

Для підготовки до здачі кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови проводяться лекції: для аспірантів Академії – безкоштовно, для сторонніх здобувачів курс лекцій - платно.

У ДЕНЬ СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ПРИ СОБІ ОБОВ’ЯЗКОВО МАТИ ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ ЗАСВІДЧУЄ ОСОБУ.

Правила складання кандидатських іспитів
Кандидатський іспит з наукової спеціальності
До складу комісії з приймання кандидатського іспиту зі спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій – кандидатом наук з цієї спеціальності.

Кандидатський іспит зі спеціальності приймається за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міносвіти, і додаткової програми, що розробляється аспірантом особисто і затверджується відповідною кафедрою та деканом факультету.

Додаткова програма кандидатського іспиту зі спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов'язані з напрямом досліджень аспіранта, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

За рішенням приймальної комісії кандидатський іспит зі спеціальності, залежно від обсягу матеріалу, може проводитися двома етапами з виставленням загальної оцінки.

Аспірант з’являється на іспит з оформленими належним чином додатковою програмою та рефератом.

Після складання кандидатського іспиту з наукової спеціальності до аспірантури в день складання іспиту подаються наступні документи:
1. Заповнений і підписаний головою та членами приймальної комісії протокол.
2. Додаткова програма, підписана науковим керівником та затверджена ректором.
3. Письмові відповіді на три запитання з основної програми (затверджена МОН України) і на три запитання з додатковоїпрограми (аспірант складає особисто відповідно до теми дисертації).
4. Реферат (10 – 15 сторінок друкованого тексту) з оцінкою та підписом наукового керівника на титульному аркуші.

Для отримання допуску до складання кандидатського іспиту з філософії необхідно подати реферат на кафедру філософії у зазначений завідувачем кафедри термін.

Документи для складання кандидатських іспитів:
1. Заява для складання кандидатського іспиту
2. Додаткова програма для складання кандидатського іспиту з наукової спеціальності