вул.Фрунзе, 9, м.Київ, Україна, 04071
Подільський р-н, ст.м. Контрактова площа
(044) 463-74-70, academy@maritime.kiev.ua
Телефон приймальної комісії:
(044) 360-62-55; (044) 482-51-38.
Форум відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників КДАВТ

Київський народний театр-студія "Райдо"


Огляд наукової діяльності

Контактна інформація:

Завідувач науково-дослідного сектору
Бражнікова Ольга Ігорівна
Тел. (044) 222-97-26
e-mail: sektornauki@maritime.kiev.ua

Наукова робота в Академії є багатогранною, проводиться на кафедрах, на факультетах, у студентських наукових гуртків і координується науково-дослідним сектором. Зусиллями науковців, Академія успішно пройшла державну атестацію у частині наукової діяльності, науково-технічної та інноваційної діяльності (наказ МОНУ від 13.05.2010 р. № 407).

Науково - дослідний сектор (далі - НДС) є загально - академічним науковим структурним підрозділом і підпорядковується безпосередньо проректору з навчально-методичної та наукової роботи.

НДС провадить наукову і науково - технічну діяльність, планує, координує і організовує наукову роботу в Академії в єдиному комплексі освітньої, наукової та науково - технічної діяльності. Фінансування наукової діяльності здійснюється окремо від фінансування основної діяльності. НДС має свій затверджений Міністерством кошторис і свій штатний розпис наукових посад.

НДС представляє Академію в питаннях планування і проведення наукової роботи, а також звітності з наукової роботи в Міністерстві освіти і науки України, органах Держкомстату, Державного казначейства, Головному управлінні освіти і науки Київської міської держадміністрації, інших установах, підприємствах і організаціях.

Метою діяльності НДС є розвиток наукової діяльності і інтеграція наукової і освітньої діяльності в Академії, розвиток наукового потенціалу Академії, спрямування зусиль науково - педагогічних працівників Академії на вирішення наукових і науково - технічних проблем з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

Нерозривний зв'язок науково-дослідної роботи з освітньою діяльністю колективу Академії забезпечується:

- взаємозв’язком змісту освіти і програм наукової діяльності;
- впровадженням результатів наукових досліджень у практику освітньої діяльності;
- підвищенням кваліфікації науково-педагогічних працівників за рахунок їх безпосередньої участі у виконанні науково-дослідних тем;
- залученням до виконання науково-дослідних робіт аспірантів, студентів;
- організацією і проведенням наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій;
- участю науково-педагогічних та наукових співробітників у роботі науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій в межах Академії та інших наукових установах та навчальних закладах;
- публікацією наукових і методичних праць за результатами наукових досліджень.

Фундаментальні і прикладні дослідження КДАВТ проводяться за пріоритетними тематичними напрямками наукових досліджень і розробок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.04.2012 № 472 та відповідно до постанови КМУ від 7 вересня 2011 р. № 942:

- Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства та держави:
   • Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук;
   • Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

- Інформаційні та комунікаційні технології:
   • Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій;
   • Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технологій. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси.

- Енергетика та енергоефективність:
   • Технології використання нових видів палива, скидних енергоресурсів, відновлювальних та альтернативних джерел енергії. Теплонососні технології.

- Раціональне природокористування:
   • Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів.
   • Технології очищення та запобігання забруднення атмосферного повітря.

- Наука про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань:
   • Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографії та соціально-економічна політика.

Внутрішні документи щодо наукової діяльності:

- Положення про науково-дослідний сектор;
- Положення про відділ інтелектуальної власності;
- Положення про наукового керівника науково – дослідної роботи;
- Статут студентського наукового товариства;
- Положення про студентські наукові гуртки;
- Положення про щорічну науково-методичну конференцію викладачів, аспірантів і студентів КДАВТ.
{$article_img}

19.05.2017
Подробнее

КДАВТ у соціальних мережах:

Iнші відео

Новини

29.05.2017

На столичному Рибальському півострові 23 травня 2017 року відбулося свято відкриття першої плавальної практики для студентів факультету судноводіння Інституту водного транспорту КДАВТ.

19.05.2017

КДАВТ прийняла участь у V Міжнародному морському форумі з питань працевлаштування, підготовки та освіти моряків за підтримки директора інституту водного транспорту Тимощук О. М. та декана факультету судноводіння Єлєазарова О. П. Делегатами Форуму виступили ст. викл. СВ та...

19.05.2017

Кафедра фіз.виховання 17.05.2017 року Першість КДАВТ з перетягування канату

19.05.2017

Кафедра фіз.виховання 19.04.2017 року Баскетбол "3х3"

Всі новиниФотогалерея

Усі фото