вул.Фрунзе, 9, м.Київ, Україна, 04071
Подільський р-н, ст.м. Контрактова площа
(044) 463-74-70, academy@maritime.kiev.ua
Телефон приймальної комісії:
(044) 360-62-55; (044) 482-51-38.
Форум відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників КДАВТ

Київський народний театр-студія "Райдо"


Наукова діяльність
{$article_img}

Огляд наукової діяльності

16.06.2017

Контактна інформація:

Завідувач науково-дослідного сектору
Бражнікова Ольга Ігорівна
Тел. (044) 222-97-26
e-mail: sektornauki@maritime.kiev.ua

Наукова робота в Академії є багатогранною, проводиться на кафедрах, на факультетах, у студентських наукових гуртків і координується науково-дослідним сектором. Зусиллями науковців, Академія успішно пройшла державну атестацію у частині наукової діяльності, науково-технічної та інноваційної діяльності (наказ МОНУ від 13.05.2010 р. № 407).

Науково - дослідний сектор (далі - НДС) є загально - академічним науковим структурним підрозділом і підпорядковується безпосередньо проректору з навчально-методичної та наукової роботи.

НДС провадить наукову і науково - технічну діяльність, планує, координує і організовує наукову роботу в Академії в єдиному комплексі освітньої, наукової та науково - технічної діяльності. Фінансування наукової діяльності здійснюється окремо від фінансування основної діяльності. НДС має свій затверджений Міністерством кошторис і свій штатний розпис наукових посад.

НДС представляє Академію в питаннях планування і проведення наукової роботи, а також звітності з наукової роботи в Міністерстві освіти і науки України, органах Держкомстату, Державного казначейства, Головному управлінні освіти і науки Київської міської держадміністрації, інших установах, підприємствах і організаціях.

Метою діяльності НДС є розвиток наукової діяльності і інтеграція наукової і освітньої діяльності в Академії, розвиток наукового потенціалу Академії, спрямування зусиль науково - педагогічних працівників Академії на вирішення наукових і науково - технічних проблем з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

Нерозривний зв'язок науково-дослідної роботи з освітньою діяльністю колективу Академії забезпечується:

- взаємозв’язком змісту освіти і програм наукової діяльності;
- впровадженням результатів наукових досліджень у практику освітньої діяльності;
- підвищенням кваліфікації науково-педагогічних працівників за рахунок їх безпосередньої участі у виконанні науково-дослідних тем;
- залученням до виконання науково-дослідних робіт аспірантів, студентів;
- організацією і проведенням наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій;
- участю науково-педагогічних та наукових співробітників у роботі науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій в межах Академії та інших наукових установах та навчальних закладах;
- публікацією наукових і методичних праць за результатами наукових досліджень.

Фундаментальні і прикладні дослідження КДАВТ проводяться за пріоритетними тематичними напрямками наукових досліджень і розробок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.04.2012 № 472 та відповідно до постанови КМУ від 7 вересня 2011 р. № 942:

- Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства та держави:
   • Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук;
   • Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

- Інформаційні та комунікаційні технології:
   • Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій;
   • Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технологій. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси.

- Енергетика та енергоефективність:
   • Технології використання нових видів палива, скидних енергоресурсів, відновлювальних та альтернативних джерел енергії. Теплонососні технології.

- Раціональне природокористування:
   • Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів.
   • Технології очищення та запобігання забруднення атмосферного повітря.

- Наука про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань:
   • Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографії та соціально-економічна політика.

Внутрішні документи щодо наукової діяльності:

- Положення про науково-дослідний сектор;
- Положення про відділ інтелектуальної власності;
- Положення про наукового керівника науково – дослідної роботи;
- Статут студентського наукового товариства;
- Положення про студентські наукові гуртки;
- Положення про щорічну науково-методичну конференцію викладачів, аспірантів і студентів КДАВТ.

Подробнее{$article_img}

Відділ інтелектуальної власності

16.06.2017

 Відділ інтелектуальної власності є науковим підрозділом КДАВТ і у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, та іншими нормативно-правовими актами з винахідницької діяльності.

Відділ інтелектуальної власності здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої, наукової та науково-технічної діяльності та створений з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу наукових співробітників, забезпечення сучасних методів управління діяльністю у сфері інтелектуальної власності, захисту прав і інтересів Академії, її викладачів та студентів в питаннях що стосується об’єктів інтелектуальної власності. Підрозділ співпрацює з органами державного управління, українськими та іноземними інноваційними інфраструктурами, науковими закладами, організаціями, діяльність яких пов’язана зі сферою інтелектуальної власності та/чи тих, що проявляють заінтересованість у створенні та комерційному використанні об’єктів інтелектуальної власності.

У процесі наукової діяльності співробітників і студентів Академії часто створюються нові інтелектуальні продукти, що можуть і повинні бути захищені як об’єкти інтелектуальної власності з отриманням відповідних охоронних документів. Ці інтелектуальні продукти можуть бути віднесені до об’єктів службової інтелектуальної власності, якщо вони створенні за дорученням роботодавця (договором чи контрактом) або в процесі виконання службових обов’язків.

З точки зору захисту інтелектуальних прав, чинне законодавство розділяє інтелектуальний продукт на дві групи: об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо) і об’єкти авторського права (публікація оригінальних статей, створення баз даних та комп’ютерних програм, написання підручників тощо). В залежності від виду об’єкта інтелектуальної власності є свої особливості з оформлення і подачі документів для отримання документу, що буде захищати права власності на цей об’єкт.

Начальник відділу інтелектуальної власності
Доктор філософії, кандидат педагогічних наук

Скляренко Інна Юріївна

Контакти: Телефон: +38 (067) 743-57-18

Подробнее{$article_img}

Збірник Водний транспорт

16.06.2017
 
 

Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного «Водний транспорт» почав друкуватися у 2000 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 18601-7401 ПР від 29.12.2011 р.

Мова видання – українська.

Анотації укр., рос., англ. мовами.

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата з технічних та економічних наук (Постанова Президії ВАК України, № 1-05/8 від 22.12.2010 року), а також до міжнародних наукометричних баз Російський індекс наукового цитування та Index Copernicus.

У збірнику публікується інформація про науково-технічні досягнення в галузі навігації, гідрографії, керування судном, суднової енергетики, перевезення вантажів; результати досліджень в сфері економіки підприємства, менеджменту та маркетингу на водному транспорті. Розглядаються питання інфраструктури, технології та організації транспортних процесів, математичного моделювання функціонування водного транспорту і підготовки фахівців даного напрямку.

Збірник має чотири тематичні розділи: «Судноводіння та енергетика суден», «Економіка», «Інформаційні технології», «Методика навчання».

Головний редактор – Панін В.В., доктор технічних наук, професор.

Адреса редакції: м.Київ, вул.Фрунзе, 9, каб.123.

Контактний телефон: 097 410 53 25 (Гаценко Лариса Володимирівна)

E-mail: gatsenko.larisa@gmail.com

Подробнее

КДАВТ у соціальних мережах:

Iнші відео

Новини

06.07.2017

Понад 400 випускників денної форми навчання Академії отримали дипломи судноводіїв та судномеханіків, фахівців економіки, права, інформаційних технологій. Урочиста церемонія випуску відбулася 29 червня 2017 року на внутрішньому плацу КДАВТ.

06.07.2017

З лютого по травень 2017 року студенти факультету Судноводіння (Островерхов В., Ткачук А., Колєсніков І.) Київської державної академії водного транспорту мали нагоду навчатися за програмою Erasmus+ в Литовській Морській Академії міста Клайпеди. Отриманий досвід наших ...

19.06.2017

На базі Національного музею «Чорнобиль» був проведений кінолекторій за тематикою «Два кольори часу», присвячений 31-м роковинам Чорнобильської трагедії 26 квітня 2017 року. В кінолекторії прийняли участь студенти 1-го курсу факультету «Судноводіння» та...

16.06.2017

До Міжнародного дня вшанування пам’яті Чорнобильської катастрофи 26 квітня 2017 року з 10.00 до 15.00 у експозиційному залі Національного музею «Чорнобиль» на символічній плиті біологічного захисту чорнобильського реактора перед обличчями дітей – ровесників...

Всі новиниФотогалерея

Усі фото