вул.Фрунзе, 9, м.Київ, Україна, 04071
Подільський р-н, ст.м. Контрактова площа
(044) 463-74-70, academy@maritime.kiev.ua
Телефон приймальної комісії:
(044) 360-62-55; (044) 482-51-38.
Форум відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників КДАВТ

Київський народний театр-студія "Райдо"
 • Головна  
 • - Інформація про діяльність КДАВТ


Інформація про діяльність КДАВТ

З В І Т
ректора Київської державної академії водного транспорту
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Паніна В.В.

про результати виконання умов контракту, статуту навчального закладу, показників ефективності
використання державного майна та дотримання законодавства у сфері діяльності навчального закладу

 

Повна версія - завантажити


Київська державна академія водного транспорту
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

О Г О Л О Ш У Є  К О Н К У Р С
на заміщення вакантної посади:

- ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПРАВА КДАВТ:

декан факультету

Вимоги до претендентів: наявність відповідної освіти, наукового ступеня, вченого звання, стажу та досвіду викладання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Обов`язкові документи, які подаються на конкурс:

 • - листок з обліку кадрів; - автобіографія;
 • - документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
 • - список наукових праць, винаходів, публікацій та інші документи, які свідчать про професійні якості претендента;
 • - копія трудової книжки.

Строк подання заяв для участі в конкурсі – 1 місяць від дня опублікування оголошення.

Адреса академії: м. Київ-71, вул. Фрунзе, 9 тел. 482-51-30 (відділ кадрів, кім. 213)

Вартість документа про вищу освіту

Остаточну вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка в Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного буде встановлено до 31.05.2015. Вартість виготовлення документа про вищу освіту не буде перевищувати двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фінансовий звіт за 2014р. та інформація про використання бюджетних коштів

Кошторис вищого навчального закладу на поточний рік та всі зміни до нього

Іноформація про використання бюджетних коштів у розрізі програм.

Штатний розпис на поточний рік (у тому числі зведенний).

Перелік вакантних посад у вищих навчальних закладах, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах (за їх наявності):

 • - декани факультетів;
 • - завідувачі кафедр;
 • - професори;
 • - доценти;
 • - ст.викладачі;
 • - асистенти;
 • - директор бібліотеки.

 Положення:

Статут.

Інформацуія щодо проведення тендерних процедур.

Докуманти повязані з організаціею освіти

Результати наукової та науково-технічної діяльності науково-педагогічних працівників кафедр Академії.

Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу.

Оприлюднені рішення приймальної комісії.

Довiдка про змiни до кошторису.

Довiдка про надходження у натуралнiй формi.

 


Висновок
за результатами акредаційної експертизи

підготовки бакалаврів галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура" напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології (водний транспорт)" у Київській державній академії аодного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)

Завантажити

 


Висновок

 

за результатами акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів зі спеціальності 8.07010402 "Експлуатація суднових енергетичних установок" у Київській державній академії  водного транспотру ім. гетьмана Петра Коношевича-Сагайдачного

Завантажити

 


Висновок

за результатами акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.07010401 "Судноводіння" у Київській державній академії  водного транспотру ім. гетьмана Петра Коношевича-Сагайдачного

Завантажити

 


Експертні висновки

акредаційної експертизи підготовки

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", галаузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура" з напряму підготовки 6.070104 "Морський та річковий транспорт" (професійне спрямування "Судноводіння", "Експлуатація суднових енергетичних установок")у Дунайському факультеті морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспроту ім. гетьмана ПетраКоношевича-Сагайдачного

Завантажити

 


Висновок

за результатами акредаційної експертизи

підготовки бакалаврів (галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво",
напрям підготовки 6,030504 "Економіка підприємства", професійне
спрямування "Еконономіка підприємств водного транспорту")

 

Завантажити


КДАВТ у соціальних мережах:

Iнші відео

Новини

15.03.2017

Шановні колеги!               06 – 07 квітня 2017 року на базі юридичного факультету Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (м. Київ, вул. Кирилівська, 9) відбудеться VIІ-а...

12.03.2017

В Інституті водного транспорту КДАВТ відбувся перший випуск студентів-магістрів заочної форми навчання. Серед них – фахівці, які мають значний досвід роботи в морі, але не зупиняються на досягнутому. Таким є капітан Ільхам Алієв з Азербайджану. Він та дев'ятеро його...

14.02.2017

Рейтинг успішності студентів Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Денної форми навчання

06.02.2017

Шановні студенти та їх батьки! Звертаємо вашу увагу, що студентам, які були зараховані чи поновлені на навчання у 2016/2017 навчальному році (тобто ті, у кого номер Договору про надання освітніх послуг починається з 16-.....) збільшено розмір плати за навчання на офіційно...

Всі новиниФотогалерея

Усі фото