вул.Фрунзе, 9, м.Київ, Україна, 04071
Подільський р-н, ст.м. Контрактова площа
(044) 463-74-70, academy@maritime.kiev.ua
Телефон приймальної комісії:
(044) 360-62-55; (044) 482-51-38.
Форум відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників КДАВТ

Київський народний театр-студія "Райдо"


Факультети
{$article_img}

Факультет судноводіння

16.06.2017

Факультет судноводіння є провідним факультетом Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачнго, який здійснює підготовку спеціалістів для морського та річкового транспорту України:

Галузь знань – 0701, «Транспорт і транспортна інфраструктура»
Напрям підготовки: «Морський та річковий транспорт»

 • -  6.070104 Спеціалізація: «Судноводіння» (бакалавр)
 • -  7.07010401 "Судноводіння" (спеціаліст)
 • -  8.07010401 "Судноводіння" (магістр)

Ліцензія АE № 636852 від 19 червня 2015 р, , термін дії до 19.06.2019 року з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Сертифікати на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» Серії НД-ІІІ № 1171873, № 1171874 та серії НД - ІV № 1149082, № 1149083.


Телефон деканату факультета судноводіння (денна форма):

(044) 482-54-22
098-614-65-20

Телефон деканату факультета судноводіння (заочна форма):

096-131-58-06
099-095-16-46

На факультеті судноводіння функціонують три кафедри, одна з яких є випускаючою:

 • -  кафедра судноводіння та керування судном – завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Майборода Олександр Миколайович;

а також кафедри:

 • -  кафедра англійської мови за професійним спрямуванням – в.о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Корєшкова Світлана Петрівна;
 • -  технічних систем та процесів управління в судноводінні – в.о. завідувача кафедри, доцент Коршунов Михайло Якович.

Факультет здійснює діяльність за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 9, телефон 482-54-22.

Наявний аудиторний фонд, необхідні лабораторії, комп’ютерні класи дозволяє студентам виконувати навчальні плани в повному обсязі і з потрібною якістю.

Матеріально-технічна база відповідає державним будівельним та санітарним нормам ДБН В.2.2-3-97, затвердженим Наказом Держкоммістобудування № 117 від 1996 р.

Загальна площа навчально-лабораторних приміщень, які використовуються у навчальному процесі спеціальності «Судноводіння» складається з приміщень випускової кафедри «Судноводіння і керування судном» та інших кафедр, які працюють для даної спеціальності, й становить 794,63 м2. Площа навчально-лабораторних приміщень кафедри становить 440,73 м2.

В лабораторіях і аудиторіях активно використовуються сучасні технічні засоби навчання: мультимедійні проектори, 3Dплакати, стенди, макети, слайди. В лабораторіях оснащених комп’ютерами (аудиторії 107, 303, 304, 310, 316) проведено відокремлену лінію Internet, яку студенти активно використовують в навчальному процесі.

Для забезпечення підготовки фахівців спеціальності «Судноводіння» на факультеті функціонують 13 лабораторій і 1 спеціалізована аудиторія:

-  100 Лабораторія експлуатації суднових енергетичних установок – 147,44 м2;
-  101
Аудиторія суднових енергет. установок і допоміжних механізмів – 102,56 м2;
-  318
Лабораторія дипломного і курсового проектування – 48.60 м2;
-  117
Лабораторія «Тренажер РЛС і САРП»- 40.46 м2;
-  316,320,322 – Лабораторія «Судноводіння» – 147,21 м2;
-  218,324 – Лабораторія керування суднами – 102,14 м2;
-  220,224
Лабораторія ТЗС і радіозв’язку -102,32 м2;
-  303,304
Лабораторії обчислювальної техніки та тестування – 72,6 м2;
-  310
Лабораторія англійської мови професійного спілкування –31,3 м2.

Крім перерахованих лабораторій спеціальна підготовка студентів ведеться на комп’ютерних тренажерах Київського центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту КДАВТ, а також в 6 лекційних залах.

Практична підготовка фахівців вказаних спеціальностей проводиться згідно з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим Наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993р. № 93, Положенням про проведення практики студентів КДАВТ та графіком навчального процесу академії.

Практика студентів проводиться на суднах українських судноплавних компаній та навчальних суднах КДАВТ («Штурман» та «Горизонт»)

При факультеті створені постійно діючи колегіальні органи влади:

 • -  Вчена Рада, яка включає в себе представників деканату, кафедр факультету та студентів зі складу самоврядування та профспілки;
 • -  стипендіальна комісія;
 • -  дисциплінарна комісія.

На кафедрах факультету функціонують три студентські наукові гуртки.

Контрольні та методичні завдання для студентів 1-4 курсу та 5-6 курсу


Подробнее{$article_img}

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

16.06.2017

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачнго здійснює підготовку спеціалістів для морського та річкового транспорту України:

Галузь знань – 0701, «Транспорт і транспортна інфраструктура»
Напрям підготовки: «Морський та річковий транспорт»

 • -  6.070104 Спеціалізація: «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» (бакалавр)
 • -  7.07010402 "Експлуатація суднових енергетичних установок" (спеціаліст)
 • -  8.07010402 "Експлуатація суднових енергетичних установок" (магістр)

Ліцензія АE № 636852 від 19 червня 2015 р, , термін дії до 19.06.2019 року з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Сертифікати на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» Серії НД-ІІІ № 1171873, № 1171874 та серії НД - ІV № 1149082, № 1149083.

Телефон деканату факультета експлуатації технічних систем на водному транспорті (денна форма):

(044)379-10-62
+38(068)384-84-85

Телефон деканату факультета експлуатації технічних систем на водному транспорті (заочна форма):

(044)379-10-61
+38(068)384-84-89

На факультеті експлуатації технічних систем на водному транспорті функціонують три кафедри, одна з яких є випускаючою:

- кафедра суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації – завідувач кафедри суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації, к.т.н., доцент,  Колесник Василь Васильович,;

а також кафедри:

- фізичного виховання; завідувач кафедри фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання, доцент, «Заслужений працівник освіти України» Подлесний Олександр Іванович;

- природничих і технічних дисциплін – в.о. завідувача кафедри, доцент, к.т.н. Лопатюк Світлана Петрівна

Факультет здійснює діяльність за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 9, телефон 482-54-22.

Наявний аудиторний фонд, необхідні лабораторії, комп’ютерні класи дозволяє студентам виконувати навчальні плани в повному обсязі і з потрібною якістю.

Матеріально-технічна база відповідає державним будівельним та санітарним нормам ДБН В.2.2-3-97, затвердженим Наказом Держкоммістобудування № 117 від 1996 р.

Загальна площа навчально-лабораторних приміщень, які використовуються у навчальному процесі спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок», складається з приміщень випускової кафедри «Суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації» та інших кафедр і становить 991,76 м2. Площа навчально-лабораторних приміщень кафедри становить 683,35 м2.

В лабораторіях і аудиторіях активно використовуються сучасні технічні засоби навчання: мультимедійні проектори, 3Dплакати, стенди, макети, слайди. В лабораторіях оснащених комп’ютерами (аудиторії 107, 303, 304, 310, 316) проведено відокремлену лінію Internet, яку студенти активно використовують в навчальному процесі.

Для забезпечення підготовки фахівців спеціальності “Експлуатація суднових енергетичних установок” на факультеті функціонують 11 лабораторій і 4 спеціалізованих аудиторії:

-  100 – Лабораторія експлуатації суднових енергетичних установок – 147 м2;
-  101,201,203 – Аудиторія суднових енергетичних установок і допоміжних механізмів – 102 м2 ,81,3 м2 , 103,5 м2;
-  118 – Аудиторія електрообладнання і автоматики суден – 58 м2;
-  10
Лабораторія суднових електричних машин – 61,5 м2;
-  107 – Лабораторія технічної термодинаміки та дипломного і курсового проектування – 48,6 м2;
-  202 – Лабораторія суднової автоматики – 80,2 м2;
-  218, 324 – Лабораторія керування суднами – 102,1 м2;
-  220, 224 – Лабораторія ТЗС і радіозв’язку – 102,3 м2;
-  303,304 – Лабораторія обчислювальної техніки та тестування – 72,6 м2;
-  310 – Лабораторія англійської мови професійного спілкування – 31,3 м2.

Крім перерахованих лабораторій спеціальна підготовка студентів ведеться на комп’ютерних тренажерах Київського центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту КДАВТ, а також в 6 лекційних залах.

Практична підготовка фахівців вказаних спеціальностей проводиться згідно з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим Наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993р. № 93, Положенням про проведення практики студентів КДАВТ та графіком навчального процесу академії.

Практика студентів проводиться на суднах українських судноплавних компаній та навчальних суднах КДАВТ («Штурман» та «Горизонт»)

При факультеті створені постійно діючи колегіальні органи влади:

 • -  Вчена Рада, яка включає в себе представників деканату, кафедр факультету та студентів зі складу самоврядування та профспілки;
 • -  стипендіальна комісія;
 • -  дисциплінарна комісія.

На кафедрах факультету функціонують три студентські наукові гуртки.

Контрольні та методичні завдання для студентів 1-4 курсу та 5-6 курсу


Подробнее{$article_img}

Факультет управління і технологій

16.06.2017

Через 5 секунд Ви будете перенаправлені на сайт Факультету управління і технологій ...

Подробнее{$article_img}

Юридичний факультет

16.06.2017

 

Сайт Юридичного факультету
www.jurist.net.ua

(044) 482-51-34
(096) 344-22-32


ЯКІСНА ОСВІТА ЗА ДОСТУПНУ ЦІНУ

Юридичний факультет є структурним підрозділом Київської державної академії водного транспорту (КДАВТ) імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
Факультет з 1998 року здійснює підготовку фахівців-юристів за спеціальністю «Правознавство» із спеціалізаціями за вибором студента «Цивільне право» та «Транспортне право» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» .
 Усі програми факультету, за якими готують студентів, відповідають сучасним українським державним і західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтовано на поглиблене опанування академічних знань та розвиток умінь творчо застосовувати їх на практиці. Своїм головним завданням юридичний факультет вважає підготовку правників нового покоління, спроможних на високому професійному рівні реалізовувати набуті знання в усіх сферах багатогранної юридичної науки і практики, особливо в галузі транспорту, та здатних ефективно впливати на розбудову правової держави, становлення громадянського суспільства та розвиток ринкової економіки в Україні.

Навчальний процес

Навчальний процес на шести правничих кафедрах забезпечується висококваліфікованим науково-викладацьким складом до числа якого входять наступні фахівці: заслужені юристи України, академіки, члени кореспонденти академії наук, доктори і кандидати наук, професори та доценти, практичні працівники прокуратури, суду, органів юстиції та інших органів виконавчої влади.

Навчальний процес здійснюється на високому науково-методичному рівні з використанням сучасних технічних засобів, інтернет-технологій і мультимедійних систем. У КДАВТ діє відповідна електронна науково-освітня база та впроваджено в експлуатацію сучасні комп'ютерні класи. Потреби науково-викладацького складу, студентів денної та заочної форми навчання, слухачів забезпечені навчально-методичною, науковою літературою, фаховими періодичними виданнями, кількість яких понад 20000 примірників. 

Наукове життя

На факультеті діють наукові гуртки з проблем транспортного, кримінального, цивільного права, теорії держави і права.
Факультет щорічно проводить науково-методичні міжвузівські конференції та міжнародні науково-практичні конференції.

Викладачами факультету підготовлено і видано понад 100 навчальних посібників та близько 300 наукових праць опубліковано у фахових виданнях.

Практика


Відкрите практичне заняття студентів другого курсу Юридичного факультету з конституційного права України на базі Конституційного Суду України

Студенти юридичного факультету КДАВТ проходять практику у Міністерстві юстиції України, Міністерстві інфраструктури України, АСК «Укррічфлот», ВАТ «Київський річковий порт», державних підприємствах України, в органах прокуратури та судових органах.
З метою залучення студентів до практичної роботи у КДАВТ успішно працює Юридична консультація «Юридична клініка», на базі якої закріплюються теоретичні знання, отримані студентами у процесі навчання, формуються навички практичної наукової діяльності студентів. Завданням «Юридичної клініки» є поєднання теоретичного навчання з практикою, формування у студента-юриста професійних навичок, активної суспільної позиції і правосвідомості.

Студентське самоврядування

На факультеті створені та діють органи студентського самоврядування, які сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Вищим органом студентського самоврядування на юридичному факультеті є загальні збори студентів.
Основними завданнями органів студентського самоврядування є: забезпечення і захист прав та інтересів студентів; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів; організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями; сприяння працевлаштуванню випускників. Студентський декан є членом Вченої ради Академії та членом Вченої ради факультету.

Студентське життя


Екскурсія студентів факультету до Верховної Ради України

На факультеті органічно поєднано умови для навчання, заняття спортом, підвищення рівня культурного, наукового та інтелектуального розвитку і відпочинку.

Наші переваги

На факультеті працює військова кафедра на базі Національного університету оборони України.
Всіх іногородніх студентів забезпечують гуртожитком, що знаходиться недалеко від Академії.

Якісна освіта за доступну ціну:

 • денна форма навчання – 11 471 грн. за рік
 • заочна форма навчання – 7 163 грн. за рік.

 Адреса: 04017, м. Київ, вул. Фрунзе, 9.
Деканат юридичного факультету каб. 223,
(044) 482-51-34
(096) 344-22-32

 

Подробнее{$article_img}

Дунайський факультет

16.06.2017

Новини ДФ МРТ
 


УВАГА!

Шановні студенти та їх батьки!

В зв’язку з реорганізацією Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича¬-Сагайдачного (КДАВТ) в Державний університет інфраструктури та технологій (ДУІТ) з 19.07.2017 року змінилися реквізити для оплати за навчання студентів КДАВТ, переведених для подальшого навчання в ДУІТ.

Просимо в квитанції для оплати за навчання в рядку «Призначенні платежу» обов’язково зазначати:

1. За навчання: прізвище, ім’я, по батькові студента повністю українською мовою;
2. Номер договору про навчання;
3. Спеціальність, курс, семестр та форма навчання (заочна, денна).

Реквізити для оплати навчання
в Державному університеті інфраструктури та технологій (ДУІТ):

Отримувач: ДУІТ
Код отримувача: ЗКПО 41330257
Банк отримувача: Банк ДКСУ у м. Києві,
Код банку отримувача: 820172
Розрахунковий рах.: 31252260100385

При оплаті за проживання в гуртожитку ДУІТ та за додатково спожиту електроенергію в гуртожитку в квитанції обов’язково вказувати:

1. Прізвище, ім’я, по батькові студента повністю українською мовою, (при оплаті за додатково спожиту електроенергію в квитанції зазначається ПІБ старости кімнати).
2. В призначенні платежу зазначається: оплата за гуртожиток або за додатково спожиту електроенергію в гуртожитку
3. За який період проводиться оплата.
4. Номер кімнати.

Реквізити для оплати за проживання в гуртожитку або додатково спожиту електроенергію в гуртожитку ДУІТ:

Отримувач: ДУІТ
Код отримувача: ЗКПО 41330257
Банк отримувача: Банк ДКСУ у м. Києві,
Код банку отримувача: 820172
Розрахунковий рахунок: 31259260200385


 


 


 


 


 
КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
ДУНАЙСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МОРСЬКОГО ТА
РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ у м. Ізмаїлі

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямами:

Галузь знань Напрям підготовки
Транспорт і транспортна інфраструктура Транспортні технології (за видами транспорту)
Морський та річковий транспорт (судноводіння, експлуатація суднових енергетичних установок)
Економіка і підприємництво Економіка підприємства
Інформатика та обчислювальна техніка Комп’ютерні науки

Форми навчання:

 • денна, заочна;
 • за державним замовленням і контрактом.

Факультет надає можливість:

 • Проживання іногородніх у ГУРТОЖИТКУ
 • ПАРАЛЕЛЬНОГО навчання
 • Підготовки фахівців за СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
 • Отримання ДРУГОЇ вищої освіти

  На ФАКУЛЬТЕТІ діє ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
які необхідно подати абітурієнтам для вступу на ФАКУЛЬТЕТ:
- Заява
- Документ про попередню освіту
  з додатком (оригінал або копія)
- Сертифікати ЗНО (оригінали або копії)
- Копія паспорту
- Копія ідентифікаційного коду
- Копія приписного посвідчення
- Медична довідка – форма 086-У/О
- 6 фото (3 х 4)
- Швидкозшивач картонний
- Конверт формату А-5
- Зошит

 Адреса:
68600, м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 7
тел/факс:+38-050-516-37-79; +38-068-143-94-14.
E-mail: df_kdavt@ukr.net

Бакалавр Сертифікати ЗНО Можливі посади
Економіка підприємства 1. Українська мова та література (базовий рівень);
2. Математика (базовий рівень);
3. історія України.
Керівник різних рівнів, економіст різних напрямів діяльності, фінансист, оцінювач тощо
Комп’ютерні науки

 

 

 

 

 

 

1. Українська мова та література (базовий рівень);
2. Математика (базовий рівень);
3. Іноземна мова.

Програміст, менеджер/аналітик ІТ-проектів та програм, адміністратор комп'ютерних мереж; системний адміністратор, WEB-дизайнер, адміністратор баз даних тощо
Транспортні технології Керівник транспортних служб, експедитор, агент, стивідор в портах, інженер з організації перевезень, інспектор з міжнародних перевезень тощо
Судноводіння Капітан, помічник капітана на морських та річкових суднах, керівні кадри в судноплавних, агентських, крюінгових, фрахтових, експедиторських компаніях тощо.
Експлуатація суднових енергетичних установок Механік, помічник механіка на морських та річкових суднах, керівні кадри в морських та річкових портах, судноремонтних та суднобудівних заводах тощо

Примітка:

Всі вступні випробування - 100 балів і вище в сертифікатах ЗНО із зазначених дисциплін.

Випускники ФАКУЛЬТЕТУ мають можливість продовжити навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» в Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Здійснює підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання з наступних дисциплін: математика, українська мова та література, фізика, іноземна мова.
Форми навчання: вечірня (два рази на тиждень),суботня.
Прийом документів з 1 по 30 вересня та з 1 по 31 грудня поточного року
Початок занять з 1 жовтня та з 1 січня.

Особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси ЦДП, при вступі до ФАКУЛЬТЕТУ на напрями підготовки «Морський та річковий транспорт», «Комп’ютерні науки», «Транспортні технології» додаються бали до загального рейтингового балу за результатами підсумкової атестації ЦДП.

Подробнее{$article_img}

Миколаївський факультет

16.06.2017

Шановні абітурієнти !

Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
запрошує на навчання юнаків та дівчат.

Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт:

 • • Судноводіння;
 • • Експлуатація судових енергетичних установок.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: Денна

Термін навчання: На основі повної загальної середньої освіти – 4 роки.

Нагадуємо, що вступна кампанія розпочинається з 11 липня 2016 року.

З правилами прийому можливо ознайомитися за наступним посиланням Правила прийому МФМРТ 2016р.

 


Адреса відбіркової комісії

Миколаїв вул. Морехідна, 2

За додатковою інформацією звертайтесь за наступним телефоном:

(068) 676-93-41

Порядок роботи приймальної комісії:

Понеділок - П`ятниця з 9:00 до 18:00;

Перерва на обід: з 13:00 до 14:00;

Субота, Неділя - вихідні;

Субота 6 серпня 2016 року робоча – з 9.00 до 12.00.

 


Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться у такі терміни:

Етапи вступної компанії Навчання з відривом від
виробництва
(денна форма навчання)

 
Початок прийому заяв та документів у паперовій та електронній формі 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які
мають право складати вступні екзамени, що проводить Академія
о 18 годині
20 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які
не складають вступних екзаменів
о 18 годині
27 липня 2016 року
Строки проведення вступних екзаменів (співбесід)* 21 липня - 27 липня
(21 липня - 24 липня)*
2016 року
Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників
перший - не пізніше
(12 години 25 липня)*
12 години 1 серпня
2016 року
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування: за державним замовленням -
(18 години 27 липня)*
до 18 години 5 серпня 2016 року; за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 10 серпня 2016 року.
 
Терміни зарахування вступників за державним замовленням -
(не пізніше 12 години 28 липня)*
не пізніше 12.00 години 6 серпня 2016 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніще 12 серпня 2016 року.

*Виключно для вступників, які проходять співбесіду відповідно до розділу X Умов прийому.

 


Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводиться у такі терміни:

 Етапи вступної компанії  Навчання з відривом від
виробництва
(денна форма навчання)
Початок прийому заяв та
документів у паперовій та електронній формі
 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів  о 18 годині
20 липня 2016 року
Строки проведення вступних екзаменів  21 липня - 27 липня 2016 року
Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників
 не пізніше 12 години
2 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніще 12 серпня 2016 року.

 


Прийом заяв і документів, проведення співбесід, конкурсний відбір та зарахування на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (іншою спеціальністю) проводиться в такі строки:

  Етапи вступної компанії  Навчання з відривом від
виробництва
(денна форма навчання)
  І етап
Початок прийому заяв та
документів
11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів  26 серпня 2016 року
Проведення співбесід   Під час подання заяви
Термін прийняття рішення Приймальної
комісії щодо зарахування на навчання
 Не пізніше 29 серпня 2016 року

 


Інформацію щодо переліку конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти.

Перелік напрямів
підготовки старого
зразка
Перелік галузей знань
та спеціальностей
нового зразка
Вступні
випробування
Вага предметів
сертифікатів
ЗНО
Мінімальний
бал ЗНО
6. 070104
Марський та
річковий транспорт
(Судноводіння)
271 Річковий та
морський
транспорт
(Судноводіння)
Матиматика
(профільний)
0,29 100
Украхнська мова
та література
0,28 100
Фізика або
Іноземна мова
(на вибір студетна)
0,28 100
6. 070104
Марський та
річковий транспорт
(Експлуатація
суднових
енергетичних
установик)
271 Річковий та
морський
транспорт
(Експлуатація
суднових
енергетичних
установик)
Матиматика
(профільний)
0,29 100
Украхнська мова
та література
0,28 100
Фізика або
Іноземна мова
(на вибір студетна)
0,28 100

Примітка:
Всі вступні випробування - 100 балів і вище в сертифікатах ЗНО із зазначених дисциплін.
Вага атестату про повну загальну освіту - 0,1 .
Вага балу за курси довузівської підготовки - 0,05.

 


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ АБІТУРІЄНТАМ,
ДЛЯ ВСТУПУ ДО МФМРТ НА НАВЧАННЯ
НА ПЕРШИЙ КУРС
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ БАКАЛАВРА:

 • • - Заява;
 • • - Документ про попередню освіту з додатком (оригінал або копія);
 • • - Сертифікати ЗНО за поточний рік (оригінали або копії);
 • • - Медична довідка – форма 25-Ю
 • • - 6 фото (3 х 4);
 • • - Копія паспорту;
 • • - Копія ідентифікаційного код
 • • - Копія приписного посвідчення
 • • - Швидкозшивач картонний, 5 файлів;
 • • - Конверт формату А-5.

ПРИМІТКА!!!

ПРИ ПОДАННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ (окрім медичних довідок) – НАЯВНІСТЬ ЇХ
ОРИГІНАЛІВ ОБОВ`ЯЗКОВА!!!
Всі копії документів завіряються технічним секретарем відбіркової комісії МФМРТ за наявності оригіналів, або подаються завірені нотаріально!

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ АБІТУРІЄНТАМ,
ДЛЯ ВСТУПУ ДО МФМРТ НА НАВЧАННЯ
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ БАКАЛАВРА

на базі молодшого спеціаліста:

 • • - Заява;
 • • - Документ про попередню освіту з додатком (оригінал або копія);
 • • - Медична довідка – форма 25-Ю
 • • - 6 фото (3 х 4);
 • • - Копія паспорту;
 • • - Копія ідентифікаційного коду;
 • • - Копія приписного посвідчення ;
 • • - Швидкозшивач картонний, 5 файлів;
 • • - Конверт формату А-5.

ПРИМІТКА!!!

ПРИ ПОДАННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ (окрім медичних довідок) – НАЯВНІСТЬ ЇХ
ОРИГІНАЛІВ ОБОВ`ЯЗКОВА!!!
Всі копії документів завіряються технічним секретарем відбіркової комісії МФМРТ за наявності оригіналів, або подаються завірені нотаріально!

 


ПИТАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодшого спеціаліста» у 2016:

- Експлуатація суднових енергетичних установок

- Судноводіння

Подробнее

КДАВТ у соціальних мережах:

Iнші відео

Новини

06.07.2017

Понад 400 випускників денної форми навчання Академії отримали дипломи судноводіїв та судномеханіків, фахівців економіки, права, інформаційних технологій. Урочиста церемонія випуску відбулася 29 червня 2017 року на внутрішньому плацу КДАВТ.

06.07.2017

З лютого по травень 2017 року студенти факультету Судноводіння (Островерхов В., Ткачук А., Колєсніков І.) Київської державної академії водного транспорту мали нагоду навчатися за програмою Erasmus+ в Литовській Морській Академії міста Клайпеди. Отриманий досвід наших ...

19.06.2017

На базі Національного музею «Чорнобиль» був проведений кінолекторій за тематикою «Два кольори часу», присвячений 31-м роковинам Чорнобильської трагедії 26 квітня 2017 року. В кінолекторії прийняли участь студенти 1-го курсу факультету «Судноводіння» та...

16.06.2017

До Міжнародного дня вшанування пам’яті Чорнобильської катастрофи 26 квітня 2017 року з 10.00 до 15.00 у експозиційному залі Національного музею «Чорнобиль» на символічній плиті біологічного захисту чорнобильського реактора перед обличчями дітей – ровесників...

Всі новиниФотогалерея

Усі фото