вул.Фрунзе, 9, м.Київ, Україна, 04071
Подільський р-н, ст.м. Контрактова площа
(044) 463-74-70, academy@maritime.kiev.ua
Телефон приймальної комісії:
(044) 360-62-55; (044) 482-51-38.
Форум відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників КДАВТ

Київський народний театр-студія "Райдо"
  • Головна  
  • - Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті


Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачнго здійснює підготовку спеціалістів для морського та річкового транспорту України:

Галузь знань – 0701, «Транспорт і транспортна інфраструктура»
Напрям підготовки: «Морський та річковий транспорт»

  • -  6.070104 Спеціалізація: «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» (бакалавр)
  • -  7.07010402 "Експлуатація суднових енергетичних установок" (спеціаліст)
  • -  8.07010402 "Експлуатація суднових енергетичних установок" (магістр)

Ліцензія АE № 636852 від 19 червня 2015 р, , термін дії до 19.06.2019 року з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Сертифікати на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» Серії НД-ІІІ № 1171873, № 1171874 та серії НД - ІV № 1149082, № 1149083.

Телефон деканату факультета експлуатації технічних систем на водному транспорті (денна форма):

(044)379-10-62
+38(068)384-84-85

Телефон деканату факультета експлуатації технічних систем на водному транспорті (заочна форма):

(044)379-10-61
+38(068)384-84-89

На факультеті експлуатації технічних систем на водному транспорті функціонують три кафедри, одна з яких є випускаючою:

- кафедра суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації – завідувач кафедри суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації, к.т.н., доцент,  Колесник Василь Васильович,;

а також кафедри:

- фізичного виховання; завідувач кафедри фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання, доцент, «Заслужений працівник освіти України» Подлесний Олександр Іванович;

- природничих і технічних дисциплін – в.о. завідувача кафедри, доцент, к.т.н. Лопатюк Світлана Петрівна

Факультет здійснює діяльність за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 9, телефон 482-54-22.

Наявний аудиторний фонд, необхідні лабораторії, комп’ютерні класи дозволяє студентам виконувати навчальні плани в повному обсязі і з потрібною якістю.

Матеріально-технічна база відповідає державним будівельним та санітарним нормам ДБН В.2.2-3-97, затвердженим Наказом Держкоммістобудування № 117 від 1996 р.

Загальна площа навчально-лабораторних приміщень, які використовуються у навчальному процесі спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок», складається з приміщень випускової кафедри «Суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації» та інших кафедр і становить 991,76 м2. Площа навчально-лабораторних приміщень кафедри становить 683,35 м2.

В лабораторіях і аудиторіях активно використовуються сучасні технічні засоби навчання: мультимедійні проектори, 3Dплакати, стенди, макети, слайди. В лабораторіях оснащених комп’ютерами (аудиторії 107, 303, 304, 310, 316) проведено відокремлену лінію Internet, яку студенти активно використовують в навчальному процесі.

Для забезпечення підготовки фахівців спеціальності “Експлуатація суднових енергетичних установок” на факультеті функціонують 11 лабораторій і 4 спеціалізованих аудиторії:

-  100 – Лабораторія експлуатації суднових енергетичних установок – 147 м2;
-  101,201,203 – Аудиторія суднових енергетичних установок і допоміжних механізмів – 102 м2 ,81,3 м2 , 103,5 м2;
-  118 – Аудиторія електрообладнання і автоматики суден – 58 м2;
-  10
Лабораторія суднових електричних машин – 61,5 м2;
-  107 – Лабораторія технічної термодинаміки та дипломного і курсового проектування – 48,6 м2;
-  202 – Лабораторія суднової автоматики – 80,2 м2;
-  218, 324 – Лабораторія керування суднами – 102,1 м2;
-  220, 224 – Лабораторія ТЗС і радіозв’язку – 102,3 м2;
-  303,304 – Лабораторія обчислювальної техніки та тестування – 72,6 м2;
-  310 – Лабораторія англійської мови професійного спілкування – 31,3 м2.

Крім перерахованих лабораторій спеціальна підготовка студентів ведеться на комп’ютерних тренажерах Київського центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту КДАВТ, а також в 6 лекційних залах.

Практична підготовка фахівців вказаних спеціальностей проводиться згідно з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим Наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993р. № 93, Положенням про проведення практики студентів КДАВТ та графіком навчального процесу академії.

Практика студентів проводиться на суднах українських судноплавних компаній та навчальних суднах КДАВТ («Штурман» та «Горизонт»)

При факультеті створені постійно діючи колегіальні органи влади:

  • -  Вчена Рада, яка включає в себе представників деканату, кафедр факультету та студентів зі складу самоврядування та профспілки;
  • -  стипендіальна комісія;
  • -  дисциплінарна комісія.

На кафедрах факультету функціонують три студентські наукові гуртки.

Контрольні та методичні завдання для студентів 1-4 курсу та 5-6 курсуКДАВТ у соціальних мережах:

Iнші відео

Новини

29.05.2017

На столичному Рибальському півострові 23 травня 2017 року відбулося свято відкриття першої плавальної практики для студентів факультету судноводіння Інституту водного транспорту КДАВТ.

19.05.2017

КДАВТ прийняла участь у V Міжнародному морському форумі з питань працевлаштування, підготовки та освіти моряків за підтримки директора інституту водного транспорту Тимощук О. М. та декана факультету судноводіння Єлєазарова О. П. Делегатами Форуму виступили ст. викл. СВ та...

19.05.2017

Кафедра фіз.виховання 17.05.2017 року Першість КДАВТ з перетягування канату

19.05.2017

Кафедра фіз.виховання 19.04.2017 року Баскетбол "3х3"

Всі новиниФотогалерея

Усі фото