вул.Фрунзе, 9, м.Київ, Україна, 04071
Подільський р-н, ст.м. Контрактова площа
(044) 463-74-70, academy@maritime.kiev.ua
Телефон приймальної комісії:
(044) 360-62-55; (044) 482-51-38.
Форум відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників КДАВТ

Київський народний театр-студія "Райдо"

Перелік документів для вступу до аспірантури КДАВТ


 Перелік документів для вступу до аспірантури КДАВТ 
 
1. Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я проректора з наукової роботи (завантажити зразок);
2. Анкета (завантажити зразок)+ фото 4х6 (1шт., приклеїти);
3. Копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання, та копія додатку до нього;
4. Копія трудової книжки** (у разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
5. Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);
6. Дослідницька пропозиція** вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком потенціального наукового керівника;
7. Список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах (за наявності);
8. Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
9. Ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
10. Паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
11. 30 аркушів паперу (формат А4);
12. 2 конверта з маркою;
13. Довідка про середню заробітну плату за останні два місяці роботи (для денної форми навчання);
14. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

 

 

 

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

 

 

Термін прийому документів продовжено з 01.08.2015 по 11.09.2015 рр.