вул.Фрунзе, 9, м.Київ, Україна, 04071
Подільський р-н, ст.м. Контрактова площа
(044) 463-74-70, academy@maritime.kiev.ua
Телефон приймальної комісії:
(044) 360-62-55; (044) 482-51-38.
Форум відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників КДАВТ

Київський народний театр-студія "Райдо"


Факультет судноводіння

Факультет судноводіння є провідним факультетом Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачнго, який здійснює підготовку спеціалістів для морського та річкового транспорту України:

Галузь знань – 0701, «Транспорт і транспортна інфраструктура»
Напрям підготовки: «Морський та річковий транспорт»

  • -  6.070104 Спеціалізація: «Судноводіння» (бакалавр)
  • -  7.07010401 "Судноводіння" (спеціаліст)
  • -  8.07010401 "Судноводіння" (магістр)

Ліцензія АE № 636852 від 19 червня 2015 р, , термін дії до 19.06.2019 року з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Сертифікати на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» Серії НД-ІІІ № 1171873, № 1171874 та серії НД - ІV № 1149082, № 1149083.


Телефон деканату факультета судноводіння (денна форма):

(044) 482-54-22
098-614-65-20

Телефон деканату факультета судноводіння (заочна форма):

096-131-58-06
099-095-16-46

На факультеті судноводіння функціонують три кафедри, одна з яких є випускаючою:

  • -  кафедра судноводіння та керування судном – завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Майборода Олександр Миколайович;

а також кафедри:

  • -  кафедра англійської мови за професійним спрямуванням – в.о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Корєшкова Світлана Петрівна;
  • -  технічних систем та процесів управління в судноводінні – в.о. завідувача кафедри, доцент Коршунов Михайло Якович.

Факультет здійснює діяльність за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 9, телефон 482-54-22.

Наявний аудиторний фонд, необхідні лабораторії, комп’ютерні класи дозволяє студентам виконувати навчальні плани в повному обсязі і з потрібною якістю.

Матеріально-технічна база відповідає державним будівельним та санітарним нормам ДБН В.2.2-3-97, затвердженим Наказом Держкоммістобудування № 117 від 1996 р.

Загальна площа навчально-лабораторних приміщень, які використовуються у навчальному процесі спеціальності «Судноводіння» складається з приміщень випускової кафедри «Судноводіння і керування судном» та інших кафедр, які працюють для даної спеціальності, й становить 794,63 м2. Площа навчально-лабораторних приміщень кафедри становить 440,73 м2.

В лабораторіях і аудиторіях активно використовуються сучасні технічні засоби навчання: мультимедійні проектори, 3Dплакати, стенди, макети, слайди. В лабораторіях оснащених комп’ютерами (аудиторії 107, 303, 304, 310, 316) проведено відокремлену лінію Internet, яку студенти активно використовують в навчальному процесі.

Для забезпечення підготовки фахівців спеціальності «Судноводіння» на факультеті функціонують 13 лабораторій і 1 спеціалізована аудиторія:

-  100 Лабораторія експлуатації суднових енергетичних установок – 147,44 м2;
-  101
Аудиторія суднових енергет. установок і допоміжних механізмів – 102,56 м2;
-  318
Лабораторія дипломного і курсового проектування – 48.60 м2;
-  117
Лабораторія «Тренажер РЛС і САРП»- 40.46 м2;
-  316,320,322 – Лабораторія «Судноводіння» – 147,21 м2;
-  218,324 – Лабораторія керування суднами – 102,14 м2;
-  220,224
Лабораторія ТЗС і радіозв’язку -102,32 м2;
-  303,304
Лабораторії обчислювальної техніки та тестування – 72,6 м2;
-  310
Лабораторія англійської мови професійного спілкування –31,3 м2.

Крім перерахованих лабораторій спеціальна підготовка студентів ведеться на комп’ютерних тренажерах Київського центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту КДАВТ, а також в 6 лекційних залах.

Практична підготовка фахівців вказаних спеціальностей проводиться згідно з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим Наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993р. № 93, Положенням про проведення практики студентів КДАВТ та графіком навчального процесу академії.

Практика студентів проводиться на суднах українських судноплавних компаній та навчальних суднах КДАВТ («Штурман» та «Горизонт»)

При факультеті створені постійно діючи колегіальні органи влади:

  • -  Вчена Рада, яка включає в себе представників деканату, кафедр факультету та студентів зі складу самоврядування та профспілки;
  • -  стипендіальна комісія;
  • -  дисциплінарна комісія.

На кафедрах факультету функціонують три студентські наукові гуртки.

Контрольні та методичні завдання для студентів 1-4 курсу та 5-6 курсуКДАВТ у соціальних мережах:

Iнші відео

Новини

29.05.2017

На столичному Рибальському півострові 23 травня 2017 року відбулося свято відкриття першої плавальної практики для студентів факультету судноводіння Інституту водного транспорту КДАВТ.

19.05.2017

КДАВТ прийняла участь у V Міжнародному морському форумі з питань працевлаштування, підготовки та освіти моряків за підтримки директора інституту водного транспорту Тимощук О. М. та декана факультету судноводіння Єлєазарова О. П. Делегатами Форуму виступили ст. викл. СВ та...

19.05.2017

Кафедра фіз.виховання 17.05.2017 року Першість КДАВТ з перетягування канату

19.05.2017

Кафедра фіз.виховання 19.04.2017 року Баскетбол "3х3"

Всі новиниФотогалерея

Усі фото