вул.Фрунзе, 9, м.Київ, Україна, 04071
Подільський р-н, ст.м. Контрактова площа
(044) 463-74-70, academy@maritime.kiev.ua
Телефон приймальної комісії:
(044) 360-62-55; (044) 482-51-38.
Форум відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників КДАВТ

Київський народний театр-студія "Райдо"

Спеціалізовані вчені ради


У Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного діють дві спеціалізовані вчені ради.

Спеціалізована вчена рада К 26.110.01 з технічних наук.

Спеціалізовану вчену раду К 26.110.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» та 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки» було утворено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 №379.

Керівний склад спеціалізованої вченої ради К 26.110.01:

 • Панін Владислав Вадимович - голова, д.т.н., професор, ректор;
 • Майборода Олександр Миколайович – заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри;
 • Давидов Володимир Семенович – вчений секретар, к.т.н., доцент кафедри судноводіння та керування судном.

Захист дисертації Бендебері Федора Андрійовича:

Спеціалізована вчена рада К 26.110.02 з економічних наук (перехід на сайт спецради).

  Наказом МОН молоді та спорту України від 29.03.2012р. № 379 у Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного було утворено спеціалізовану вчену раду К.26.110.02 по захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  Наказом МОН України від 04.07.2012р. № 793 продовжено діяльність спеціалізованої вченої ради та затверджено її склад:

  • - Голова спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор Коба Вячеслав Григорович;
  • - заступник голови – доктор економічних наук, професор Боняр Світлана Михайлівна;
  • - вчений секретар – кандидат економічних наук, професор Бабина Олена Євгенівна.

  Члени спеціалізованої вченої ради К.26.110.02:

  • - Антоненко Ірина Ярославівна, доктор економічних наук, професор;
  • - Бадаєв Юрій Іванович, доктор технічних наук, професор;
  • - Кучерук Галина Юріївна,.доктор економічних наук, професор;
  • - Ларіна Ярослава Степанівна, доктор економічних наук, професор;
  • - Нікітін Юрій Олександрович, доктор технічних наук, доцент;
  • - Подрєза Сергій Михайлович, доктор економічних наук, професор;
  • - Войченко Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент;
  • - Гуріна Ганна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент;
  • - Карпенко Оксана Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент;
  • - Ковбатюк Марина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент;
  • - Концева Валентина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент;
  • - Тимощук Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.

  Діяльність спеціалізованої вченої ради дозволила активізувати наукову роботу на факультеті та покращити якісний рівень науково-педагогічних кадрів.

  За період з 29.03.2012 р. по 30.06.2015 р. у спеціалізованій вченій раді було проведено успішний захист 16 кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), в тому числі 11 дисертацій захистили викладачі та аспіранти факультету економіки транспорту.