вул.Фрунзе, 9, м.Київ, Україна, 04071
Подільський р-н, ст.м. Контрактова площа
(044) 463-74-70, academy@maritime.kiev.ua
Телефон приймальної комісії:
(044) 360-62-55; (044) 482-51-38.
Форум відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників КДАВТ

Київський народний театр-студія "Райдо"

Поновлення, переведення, отримання другої вищої освіти


ПЕРЕЛІКИ ДОКУМЕНТІВ

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АКАДЕМІЇ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

 

 1. - Заява;
 2. - Документи про попередні освіти з додатками (оригінали та копії в 2-ух примірниках );
 3. - Медична довідка – форма 086-У/О (оригінал, датований цим роком, або копія, завірена тим же медичним закладом)
 4. - 6 фото (3 х 4);
 5. - Копія паспорту;
 6. - Копія приписного посвідчення (для абітурієнтів денної форми навчання);
 7. - Копія ідентифікаційного коду;
 8. - Копії документів, що свідчать про стаж роботи (для осіб, які мають стаж роботи);
 9. - Швидкозшивач картонний;
 10. - Конверт формату А-5;
 11. - Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності ( для вступників денної та заочної форми навчання напряму підготовки "річковий та морський транспорт" );
 12. - Оригінал та копія робочого диплому при наявності ( для вступників денної та заочної форми навчання напряму підготовки "річковий та морський транспорт" ).

ПРИМІТКА!!!

ПРИ ПОДАННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ (окрім медичних довідок) – НАЯВНІСТЬ ЇХ ОРИГІНАЛІВ ОБОВ`ЯЗКОВА!!!
Всі копії документів завіряються технічними секретарями приймальної комісії Академії при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!

 


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 
ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АКАДЕМІЇ
ДЛЯ ПОНОВЛЕННЯ:

 

 1. - Заява;
 2. - Документи про попередню освіту з додатками (оригінали та копії в 2-ух примірниках );
 3. - Медична довідка – форма 086-У/О (оригінал, датований цим роком, або копія, завірена тим же медичним закладом);
 4. - 4 фото (3 х 4);
 5. - Копія паспорту;
 6. - Копія приписного посвідчення (для абітурієнтів денної форми навчання);
 7. - Копія ідентифікаційного коду;
 8. - Копії документів, що свідчать про стаж роботи (для осіб, які мають стаж роботи);
 9. - Швидкозшивач картонний;
 10. - Конверт формату А-5;
 11. - Академічна довідка (документ, що є підставою для поновлення);
 12. - Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності ( для вступників денної та заочної форми навчання напряму підготовки "річковий та морський транспорт" );
 13. - Оригінал та копія робочого диплому при наявності ( для вступників денної та заочної форми навчання напряму підготовки "річковий та морський транспорт" ).

ПРИМІТКА!!!

ПРИ ПОДАННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ (окрім медичних довідок) – НАЯВНІСТЬ ЇХ ОРИГІНАЛІВ ОБОВ`ЯЗКОВА!!!
Всі копії документів завіряються технічними секретарями приймальної комісії Академії при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!

 


 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ
ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ З ІНШОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

 

Студент, який бажає перевестись до КДАВТ, подає на ім’я ректора вищого закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду (візовану на заяві), звертається з цією заявою до ректора КДАВТ.
В особовій справі обов’язково повинні бути такі документи:

 1. - Заява студента про переведення, з письмовою згодою ректора вищого навчального закладу освіти, в якому він навчається;
 2. - Оригінал(завірена копія) документа про попередню освіту (атестат чи диплом з додатком);
 3. - Копія паспорту ;
 4. - Копія ідентифікаційного коду;
 5. - 4 фото (3 х 4);
 6. - Академічна довідка (оригінал);
 7. - Витяги з наказів про зарахування та переведення на наступні курси;
 8. - Екзаменаційний лист;
 9. - Письмові роботи та листи усної відповіді;
 10. - Медична довідка – форма 086-У/О (оригінал, датований цим роком, або копія, завірена тим же медичним закладом);
 11. - Учбова карта студента (оригінал);
 12. - Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності ( для вступників денної та заочної форми навчання напряму підготовки "річковий та морський транспорт" );
 13. - Оригінал та копія робочого диплому при наявності ( для вступників денної та заочної форми навчання напряму підготовки "річковий та морський транспорт" ).

 

ПРИМІТКА!!!

ПРИ ПОДАННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ (окрім медичних довідок) – НАЯВНІСТЬ ЇХ ОРИГІНАЛІВ ОБОВ`ЯЗКОВА!!!
Всі копії документів завіряються технічними секретарями приймальної комісії Академії при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!

 


 З А К О Н    У К Р А Ї Н И

Про вищу освіту

(ВИТЯГ)

Стаття 45. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу:

 • за власним бажанням;
 • за невиконання навчального плану;
 • за порушення умов контракту;
 • в інших випадках, передбачених законами.

2. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка.

3. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з вищих навчальних закладів, здійснюється під час канікул.

4. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені з:

 • одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
 • одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
 • однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.