вул.Фрунзе, 9, м.Київ, Україна, 04071
Подільський р-н, ст.м. Контрактова площа
(044) 463-74-70, academy@maritime.kiev.ua
Телефон приймальної комісії:
(044) 360-62-55; (044) 482-51-38.
Форум відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників КДАВТ

Київський народний театр-студія "Райдо"

План роботи вченої ради


План роботи  вченої ради КДАВТ на 2015/2016 н.р.

 

  Вересень

1.  Звіт про навчальну роботу Академії у 2014/2015н.р.
      Доповідач: нач. НВ, доц., к.т.н. Горалік Є.Т.
2.  Про результати першого етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних розробок
      Доповідач: зав. НДС Бражнікова О.І.
3.  Про формування тематичного плану наукових досліджень кафедр
     Доповідачі: декани факультетів КДАВТ, зав. НДС Бражнікова О.І.
4.  Обговорення проекту плану роботи ВР на 2014/2016 н.р.
     Доповідач: секретар ВР, доц., к.т.н. Лопатюк С.П.
5.  Про рекомендацію на призначення стипендій і премій Київського міського голови студентам Академії
     Доповідачі: декани факультетів
6. Різне

 

Жовтень

1.   Про хід підготовки до зимового сезону навчальних корпусів і будівлі
      гуртожитку Академії
      Доповідач: проректор з адміністративно-господарської та соціально-
                           виховної роботи Кулінченко О.С.
2.  Кадрові питання.
      Доповідач: секретар ВР, доц., к.т.н. Лопатюк С.П.
3.   План профорієнтаційної роботи на 2015/2016 навчальний рік
      Доповідачі: в.о. проректора з навчальної роботи, ліцензійної і
                            профорієнтаційної діяльності доц., к.е.н. Тимощук О.М.,
                            декани факультетів, директор КМРФ
4.   Про наукову роботу студентів
      Доповідач: декани факультетів, проректор з навчально-методичної та наукової роботи, доц., к.п.н. Зорька О.В.
5.  Щодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року (Лист МОНУ № 02/5-312 від 10.09.2015)
      Доповідачі: завідувачі кафедр, декани
6.  Різне
 

Листопад

1. Про підсумки прийому до аспірантури та атестації аспірантів

Доповідач: зав. аспірантури Ал, проректор з навчально-методичної та наукової роботи, доц., к.п.н. Зорька О.В.
2. Про підготовку до ХХ науково-методичної конференції
    Доповідач: зав. НДС Бражнікова О.І.
3. Про стан виконання НДР за бюджетним замовленням
    Доповідачі: керівники НДР
4. Про завершення ініціативних НДР
    Доповідачі: керівники НДР
5. Затвердження Правил прийому до КДАВТ на 2016р.
    Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії
                         Єлєазаров О.П.
6. Різне

 

Грудень

.
1. Підсумки прийому на навчання у 2015 році
    Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії
2. Про завершення НДР
    Доповідачі: керівники НДР, зав. НДС Бражнікова О.І.
3. Кадрові питання
4. Різне
 

Січень

1. Про стан роботи та перспективи розвитку бібліотеки
    Доповідач: директор бібліотеки Майстренко В.П.
2. Про рекомендацію кандидатур студентів Академії на призначення стипендій Президента   України на другий семестр 2015/2016 н.р.
    Доповідачі: декани факультетів
3. Обговорення тематичного плану НДР на 2016 р.
    Доповідач: зав. НДС Бражнікова О.І.
4. Різне
 

Лютий

1. Про підсумки фінансової діяльності Академії у 2015р.
    Доповідач: головний бухгалтер Феник С.Г.
2. Про формування кошторису та штатного розпису Академії на 2016р.
    Доповідач: начальник ПФВ Лозова Л.І.
3. Про підсумки зимової сесії
    Доповідачі: декани факультетів, нач. НВ, доц., к.т.н. Горалік Є.Т.
4. Про стан виховної і кураторської роботи в Академії
    Доповідач: нач. відділу виховної роботи, доц., к.ф.н. Баранник М.В.
5. Про виконання рішень вченої ради
    Доповідач: секретар ВР, доц., к.т.н. Лопатюк С.П.
6. Різне

 

Березень

1. Про стан дипломного проектування і підготовки до захисту дипломних робіт студентів заочної форми навчання
    Доповідачі: декани факультетів, директори коледжів
2. Звіт про науково-дослідну роботу у 2015р.
    Доповідач: зав. НДС Бражнікова О.І., проректор з навчально-методичної роботи, доц., к.п.н. Зорька О.В.
3. Різне
 

Квітень

1. Затвердження змін у робочих навчальних планах на 2016/2017 н.р.
    Доповідачі : декани факультетів, директори коледжів

2. Затвердження тем дисертацій, індивідуальних планів аспірантів
    Доповідач: зав. аспірантури
3. Підсумки науково-методичної конференції
    Доповідач: зав. НДС Бражнікова О.І., проректор з навчально-методичної та наукової роботи, доц.., к.п.н. Зорька О.В.
4. Про підсумки проведення плавпрактики в 2014/2015 н.р. і про підготовку до практики студентів всіх рівнів акредитації
    Доповідачі: нач. ВСПС і В Татарінова О.В., в.о. декан ФСВ, к.ю.н.
                          Єлеазаров О.П.
5. Різне

 

Травень

1. Про готовність до прийому абітурієнтів. Про зміни до Правил прийому
    Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії
2. Кадрові питання
3. Звіт про профорієнтаційну роботу
    Доповідач: в.о. проректора з навчальної роботи, ліцензійної і
                         профорієнтаційної діяльності, доц., к.е.н. Тимощук О.М.,
                         декани
4. Різне
 

Червень

1. Про план першочергових заходів з літнього ремонту навчальних приміщень та гуртожитку
     Доповідач: проректор з адміністративно-господарської та
                          соціально-виховної роботи Кулінченко О.С.
2. Кадрові питання
3. Стан виконання планів роботи кафедр
     Доповідач: нач. НВ, доц., к.т.н. Горалік Є.Т.
4. Про виконання рішень вченої ради за навчальний рік
     Доповідач: секретар ВР, доц., к.т.н. Лопатюк С.П.
5. Різне